YA MUKSİT

 

Nice aşıklar vardır fani sevgililere gönlünü ve aklını kaptırmış. Sen bizim hakiki sevgilimizsin. Mecnun’un Leyla’ya, Ferhat’ın Şiri’ne olan aşkından daha ziyade bir aşk ver bize. Biz Senden Habibinin Sana olan aşkı gibi derin bir aşk dileniyoruz. Sen Zül Celal-i Vel İkram’sın. Büyüklüğüne göre ikramlar lutfeyle bizlere. Amin.

 

 

“En güzel isimler (Esmâül Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.” Araf 180

 

ESMAÜL HÜSNAYA GÖRE DUALAR.

 

YA MUKSİT İSMİNE GÖRE DUALAR...

 

YA MUKSİT

 

Ey Muksit olan ve her şeyi uygun, yerli yerince ve adaletle yapan Allahım. Bütün mevcudatında mükemmel bir mizan ve baş döndürücü bir uyum vardır. Sen kimseye haksızlık etmeyen sonsuz adalet sahibisin.

 

“Aralarında adaletle hükmolunur ve onlar zulmedilmezler, haksızlık yapılmaz” Yunus 54

 

Sen her zaman her yerde adaletle tecelli eder ve zulme yol vermezsin. Mazlumun hakkını zalimden alır kat kat geri verirsin.

 

Sen Muksitsin, mülkünde her şeyi terli yerince yapar ve haksızlıklara imkan vermezsin.

 

Senin her işinde sayısız hikmetler ve güzellikler vardır. Her işinde adalet, merhamet ve hikmetin en güzel bir şekilde yer alır. Senin icraatlarında haksızlığa asla yer yoktur.

 

 

Sen Rabbül alemin ve Muksitsin. Alemleri terbiye ettiğin gibi bizleri de en güzel bir şekilde Kur’an ahlakıyla, Esmaül Hünsa ahlakıyla terbiye et. Sen bizleri adaletli, uyumlu ve yaptığı her işi hikmetle yapan veli kullarından eyle. Sana olan yakınlığımız arttır ve bizleri mukarrabin eyle.

 

 

Nice aşıklar vardır fani sevgililere gönlünü ve aklını kaptırmış. Sen bizim hakiki sevgilimizsin. Mecnun’un Leyla’ya, Ferhat’ın Şiri’ne olan aşkından daha ziyade bir aşk ver bize. Biz Senden Habibinin Sana olan aşkı gibi derin bir aşk dileniyoruz. Sen Zül Celal-i Vel İkram’sın. Büyüklüğüne göre ikramlar lutfeyle bizlere. Amin.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !