YA GANİYY

 

Gerçek zenginlik iman zenginliğidir. Gerçek zengin Seni bilen, seven, marifetullaha eren, Senin sevgine sahip olandır. Senin sevgine sahip olanların, senin sevdiklerinden olanların zenginliği, Senin zenginliğindir. Seni bulan Sana ve hazinelerine sahip olur. Sen hazineleri sınırsız, ikramları sınırsız olansın. Sen bizleri en sevdiklerinden eyle. Amin.

 

 

“En güzel isimler (Esmâül Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.” Araf 180

 

ESMAÜL HÜSNAYA GÖRE DUALAR.

 

YA GANİYY  İSMİNE GÖRE DUALAR...

 

YA GANİYY

Ey Gani olan, çok zengin ve bütün zenginliklerin sahibi Allahım.

Sen zatında ve sıfatlarında başka hiç şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni olan, gerçek ve tek zengin olan Ganisin.  Senin hazinelerin sınırsız, zenginliğin ezeli ve ebedidir.

 


Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız; Allah ise, Ğaniyy’dir, Hamîd’dir (övülmeye lâyıktır).” (Fâtır sûresi, 15)

 

Sen hazineleri sınırsız olansın. Sen “Ol” deyince yeni sınırsız hazineler yaratırsın.

 

Bizler bir kiloluk bir elmasa paha biçemeyen, zenginlikten anmayan kullarınız. Sen Arşını zinetler bezeyen, hazineleri sonsuzsuz. Senin Arşı’nın her bir zineti Kürsünden büyük, Kürsün ise gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gerçek Ganiyy sadece Sensin.

 

Sen Habibini miracınla mihman eyledin ve zenginliğini kısmen Habibine gösterdin. Habibinin Sana olan aşkı, muhabbeti arttıkça arttı. Habibin marifetullah ve muhabbetullah zengini oldu. Bizleri de Habibin Aşkına marifetullah ve muhabbetullah zengini eyle. Sen Ganiyy ve Mugnisin.

 

Senin sıfatların ve isimlerin hiçbir tecelliye muhtaç değildir. Sen lutfederek isim ve sıfatlarınla bizlere tecelli ediyor ve nimetlerini yağdırıyorsun.

 

Sen fani dünyadaki fani kullarına Seni ve Ganiyy ismini anlalamaları için bazen geçici zenginlik verirsin. Geçici ve yalancı zenginliğe sahip bu aciz kulların yine her an sınırsız bir şekilde Sana muhtaçtırlar. Dünyadaki en zengin kulun, her an fakirlikle ve ölümle burun burunadır.

 

“Dünya zenginliği bir kefendir,

Onun da olup olmayacağı şüphelidir.”  (Sadi-i Şirazi)

 

Gerçek zenginlik iman zenginliğidir. Gerçek zengin Seni bilen, seven, marifetullaha eren, Senin sevgine sahip olandır. Senin sevgine sahip olanların, senin sevdiklerinden olanların zenginliği, Senin zenginliğindir. Seni bulan Sana ve hazinelerine sahip olur. Sen hazineleri sınırsız, ikramları sınırsız olansın. Sen bizleri en sevdiklerinden eyle. Amin.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !