ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-1

ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ VE FETİH DUASIKur'an ı Kerimde 113 surenin başında, birinin de ortasında besmele şifresi vardır. Rabül Alemin ve Hakim olan Allah (CC) biz kullarını hikmetli bir şekilde eğitmek istiyor. Besmele Allah, Rahman ve Rahim isimlerinden oluşmuş bir şifre ve bir anahtardır. Kur'an'ın özeti olan olan Fatiha suresinin 2. ayetinde de 'O Rahman'dır, Rahim'dir' diyor.İki isimden oluşan bir şifre, bir anahtar örneği görülüyor. Haşir suresinin son ayetlerinde ise 12-15 isimden oluşan bir şifre, bir anahtar örneği bizlere veriliyor. Ayette engüzel isimlere göre dua etmemiz bizlere tavsiye ediliyor.

 

“En güzel isimler (Esmâül Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.” Araf 180

Ayrıca birçok ayetin sonu 1-2 ya da 3 esmanın yan yana gelmesi, vuslatı ve şifre oluşturmasıyla bitiyor. 'Azizün Hakim' ve 'Gafurur Rahim' örneklerinde olduğu gibi. Ayetlerin en çok hafıza da kalacak olan son kelimelerinin Esma şifreleriyle, vuslat ve sentezleriyle hafızalara işlenmesi insan ruhuna yeni ufuklar açıyor. Kur'an da geçen Peygamber kıssalarında da Esmaül Hüsna çok ilginç ve şifreli bir şekilde kullanılmıştır. Bu konuda Hazreti İbrahimin kıssası sadece Esma yönü göz önünde tutularak tekrar okunabilir.

 

İslam alimleri, araştırmacıları 14 asır boyunca Esmaül Hüsna tasnifi konusunda birbirinden güzel birçok çalışmalar yapmış. Ekser alim ve araştırmacılar 4-5 ana konuda Esmaül Hüsna tasnifi yapmış. Gönül istiyorki daha geniş sahada Esmaül Hüsna tasnifi olsun.

Her bir ismin diğer isimlere bakan yönleri tek tek ele alınıp incelenebilinir. Mesela 'El Habib' isminin diğer 98 Esmaul Hüsnaya bakan yönü tek başına muhteşem bir kitap konusu. Böyle bir kitap başta aşıklar olmak üzere herkesi coşturacak bir şaheser olur. Yine 'El Fettah' isminin diğer 98 Esmaul Hüsnaya bakan yönü tek başına muhteşem bir kitap konusu. Böyle bir kitap başta 'Seyyidil Mücahidin' Hz. Ali Efendimiz olmak üzere 'Fetih Meftunu' herkesi coşturacak bir şaheser olur.

 

'El Habib' isminin fetihle ilgili isimlerle bir araya getirilerek Gerçek Sevgiliden Habibi Aşkına fetih istenebilinir.

Ya Habibi Ya Fettah

Ya Habibi Ya Hadi

Ya Habibi Ya Muhyi

Ya Habibi Ya Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Habibi Ya Zel Celali Vel İkram.

 
Örneğin Fetihle ilgili isimleri peş peşe ekleyerek, şifreler oluşturarak dua edebiliriz.

 FETİH DUASI, FETİH ŞİFRESİ

Ya Habibi Ya Fettah

Ya Hadi Ya Muhyi

Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Zel Celali Vel İkram.
Ya Fettahu Ya Hadi

Ya Fettahu Ya Muhyi

Ya Fettahu Ya Hayyu Ya Kayyum

Ya Fettahu Ya Zel Celali Vel İkram.Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !